АГРИ ПАРТНЕРС развива дейността си под формата на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) .

Дружеството е основано през 2002 година като през март 2015 година, отразявайки приниципите на партньорство в отношенията доставчик-клиент, бе преименувано на АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД и започва дейност по проектиране, доставка и монтаж на системи за логистика и съхранение на зърно.

Въпреки кратката си история фирмата се радва на доверие сред клиентите си, базирано на познаването на земеделските процеси и нужди.

АГРИ ПАРТНЕРС разполага с екип проектанти и конструктори, търговски екип, екип по логистика на материалите и монтажна група за изграждане на предлаганите съоръжения, всички те високо специализирани в съответните области.

Основни партньори в портфолиото на фирмата са ILPERSA, AGRALEX, OLIVER, NORO, MORILLON и WESTRUP като благодарение на установените отношения с тях, АГРИ ПАРТНЕРС има възможността да предложи съвременни високопроизводителни решения за логистика и съхранение на зърно.

Фирмата има изградени вече няколко зърнобази и пуснати в експлоатация системи за автоматизирано пълнене на плоски складове, като наши основни клиенти са БРЕВИС ООД, ЕТ ДЕКАДАНС-Димитър Шишков, ЕТ ЕЛВЕКС-Цветан Миков, ЕТ ИСМ-91-Иса Сали, Полигрейн ООД и други.

Адрес за кореспонденция:

АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

гр. София 1618
Бул. "Цар Борис III" №168
Бизнес център "Андромеда", офис 23Б

Данни на фирмата:
АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД
гр. София 1618
ул. "Рачка" №26
МОЛ: Николай ФлоровАГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: