Наред със системите за вентилация на зърно в плоски складове, важно условие за доброто съхранение е постоянното наблюдение не неговите температура и влажност.

За тази цел Агри Партнерс разполага с иновативното решение за мониторинг на параметрите посредством сензорни сонди комуникиращи помежду си и с централната станция с WiFi връзка. Безкабелната мониторингова система на съхраняваното в плоски складове зърно предоставя голяма гъвкавост при използването на складовите площи, тъй като не се налага монтажът да бъде стационарен, от една страна. От друга страна, мониторинговите сонди могат да бъдат използвани в различни помещения, когато съхранението не е съсредоточено на едно място или се съхраняват различни видове продукти.

Иновативната система за мониторинг на температурата дава възможност също и за автоматизиране на вентилацията на съхраняваното зърно посредством контролери в зависимост от параметрите на външния въздух.

Системата за мониторинг на съхраняваното зърно се произвежда от английската фирма Martin Lishman и се предлага у нас ексклузивно от Агри Партнерс.

Най-модерната автоматична система за управление на вентилаторите и система за наблюдение температурата на реколтата от martin lishman.

Ключови елементи на безжична система за следене температурата на реколтата

 • Сензорите за температура и влажност, оборудвани с безжични радиопредаватели, предават данни на Gateway (център).
 • Gateway изпраща данните чрез GSM сигнал до Интернет, където същите могат да бъдат достъпни от всяка точка на света.
 • Контролните параметри се избират на уеб страницата на потребителя.

 

безжична система за мониторинг на температурата на реколтата - Barn Owl Wireless

1. Температурните данни от склад или силоз се изпращат дирекно на уеб страницата на потребителя.

2. Данните в уеб страницата се осъществяват чрез интернет.

3. Контролите на вентилаторите са избрани в уеб страницата.

4. Вентилаторите биха могли да се управляват автоматично от уеб страницата.

Предимства на безжичната система за температурен контрол на реколтата

Спестяване на труда, енергийно ефективно охлаждане на зърното

 • Автоматичен контрол на много видове оборудване за съхранение на реколтата, включително вентилатори за охлаждане и сушене, вентилационни системи, генератори и бъркачки за реколта.
 • Няма ръчно измерване на температурата на културите.
 • Независим контрол на вентилационните вентилатори, осигуряващ значителни икономии на енергия.
 • Температурите за наблюдение през целия период на съхранение осигуряват ефективно използване на вентилаторите за охлаждане и сушене и съответстват на схемите за осигуряване на качеството.
 • При проследяване на охлаждането и сушенето мониторингът показва кои зони на магазина изискват допълнително внимание.
 • Програмите контролират вентилаторите така, че само въздухът, който е достатъчно добър, за да се охлади и изсуши стоката, се използва за вентилация.
 • Използвайки безжичната система Barn Owl Wireless, зърното прибрано в силози или плосък склад с температура от 25-35C може да достигне температура от 15C, само 13 дни след прибиране на реколтата и 5oC още в края на ноември.
 • Всички вентилатори се контролират независимо по отношение на всеки отделен датчик за култивиране и само когато е подходящ околния въздух, това означава, че използването на вентилаторите е толкова ефективно, колкото е възможно да бъде.

Гъвкава модулна система за всички видове съхранение 

 • Системата Barn Owl Wireless може да бъде инсталирана в плоски подови настилки, сухи подове, силози или кофи, картофи, компост и много други видове мониторингови и контролни ситуации.
 • Модулна система без ограничение на количеството сензори или автоматични вентилатори.
 • Вентилаторите се контролират независимо и автоматично в съответствие със запазените изисквания за суровини, като се използват програми за охлаждане и сушене.

Осигурете предаване на данни, съхранение и извличане 

 • Потвърждаващи се записи за осигуряване на качеството, с онлайн достъп само за четене на клиенти за съхранение.
 • Устойчиво предаване на данни, за да се избегне изгубването на данни или контролен сигнал.
 • Ако GSM мрежата не работи, Gateway запазва всички данни, продължава автоматичната работа на вентилатора и предава данните, когато комуникациите се възстановят.
 • Всички данни се съхраняват и архивират на защитени уеб сървъри в облачната мрежа на Microsoft. Загубата на данни от такава система за съхранение е практически невъзможна.
 • Данните могат да бъдат изтеглени и изтеглени по всяко време в графични и таблични формати, за да отговарят на нуждите за осигуряване на качеството.

Уеб базирана система

 • Цялата уеб-базирана система - няма софтуер за инсталиране. Информационен уебсайт на Barn Owl за данни на три езика: френски, немски и английски.
 • Всички местоположения за хранилища или силози се управляват от една и съща уеб страница.
 • Потребителят конфигурира автоматичните контролери на вентилатори дистанционно чрез интернет от уеб страницата на Barn Owl Wireless.
 • Службата за данни се предоставя на гъвкава договорна основа. Допълнителните предимства включват ъпгрейди на системата, онлайн устройство за предупреждение, допълнителна услуга за влизане в действие за множество потребители (като клиенти с хранилище по договор) и достъп до данни от всеки компютър, лаптоп, таблет или смартфон (не Blackberry) навсякъде по света.


АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: