Силозното стопанство е проектирано и изпълнено с връзка към съществуващ хоризонтален склад, в който беше подменено транспортното оборудване. Силозите са изпълнени с вкопано дъно с оглед да се избегне използването на измитащи шнекове. Това решение е уникално за страната, предвид на това че не е изпълнявано от друг.

Характеристики на стопанството:

  • Силозно стопанство, състоящо се от 3 броя силози с конусно вкопано дъно ILPERSA SAS-10015.
  • Обем за съхранение: 4500 м3 (3 x 1500 м3).
  • Транспортни съоръжения: кофъчен елеватор ILPERSA, верижни транспортьори ILPERSA, изваждащи шнекове ILPERSA.
  • Връзка към разтоварище в хоризонтален склад чрез верижен транспортьор ILPERSA
  • Капацитет на транспортните съоръжения: 60 т/ч.
  • Система за температурен контрол: CIMBRIA.
  • Система за вентилация: вентилатори JKF, мотори NORD

ИНВЕСТИТОР: ЗП ЦВЯТКО БАКАЛОВ

МЯСТО НА ИЗГРАЖДАНЕ: С. СЛАМИНО, ОБЛ. ЯМБОЛ

 АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: