Доставка и монтаж на силозно стопанство с общ обем за съхранение на зърно 36000 м3, проектирано за съхранение на слънчоглед за човешка консумация и състоящо се от:

 •  3 броя метални силози ILPERSA SAS-27216. Единичен обем на всеки силоз 12160 м3. Диаметър на силоза 27,22 м. Височина на цилиндъра 18,28 м. Обща височина 26,24 м.
 • Външен лентов транспортьор реверсивен за захранване на силозите с дължина 55 м и за връщане на зърно за почистване.
 • Външен пътеход с дължина 57 м.
 • Външни лентови транспортьори за пълнене на силозите с обща дължина 61 м.
 • Лентови транспортьори за изпразване на силозите с обща дължина 61 м.
 • Кофъчен елеватор с височина 37 м.
 • Силоз за товарене на камиони с обем 116 м3.
 • Система за гравитачно изпразване на силозите.
 • Външен лентов транспортьор за връщане на зърно към машина за грубо почистване.
 • Аерационна система Schmeltzer.
 • Система за температурен контрол GESCASER.
 • Измитащи шнекове Morillon.
 • Тръби, тръбни връзки, клапи и шибъри NORO и ILPERSA.

Всички транспортни съоръжения са с капацитет 275 м3/ч.

Силозите са изработени от стомана S350 с цинково покритие 600 гр/м2.

Лентовите транспортьори са изработени от стомана Magnelis® и са оборудвани с ленти Ellegaard. 

Кофъчния елеватор е с гумена масло-устойчива лента Ellegaard и кофички STIFF.

 

ИНВЕСТИТОР: ЕТ "Христо Попов-91"

МЯСТО НА ИЗГРАЖДАНЕ: С. СЕКУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

 АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: