Инвестиционно проектиране на силозни стопанства и хоризонтални складове за зърно

Изготвянето на инвестиционен проект е често подценявана задача. Но за да бъде постигната максимална ефективност в стопанството, наложително е изготвянето на максимално точен проект.

Преди да бъдат предприети действия по изграждането на което и да било силозно стопанство, необходимо е да бъде изготвен ситуационен проект изобразяващ предвиденото за целта място и примерно разположени необходимите съоръжения. В тази част се предвижда логистиката на продукцията пристигаща от полето, разполагането на контролна станция, кантар, лаборатория и т.н., за да бъде изобразена в общ план целта, която трябва да бъде постигната.

Следващата стъпка, която трябва да се направи е ситуационният проект да бъде обезпечен с конкретна технология на оборудването, отговаряща на предназначението на стопанството.

Накрая вече може да бъдат изготвени конструктивния и архитектурния проекти.

Управлението на инвестиционния проект изисква отделяне на специално внимание и достатъчно време на всеки един от етапите до постигане на крайния резултат.

За всички стъпки в проектирането нашият екип от специалисти е на разположение да изобрази нагледно  и пресметне точно необходимите ви складови площи и обеми. И в допълнение на това ние ще ви предложим също и цялостен мениджмънт на вашия проект - от идейното проектиране до цялостното му изграждане.


АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД | Всички права запазени

 АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: