Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016 г. бе обявен със заповед на МЗХ04/10/2016

Приемът на проекти по подмярка 4.1 от мярка 4 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР ще продължи 6 седмици-от 26 октомври до 7 декември 2016 г. съгласно публикуваната заповед на министъра на земеделието и храните.

Общия определен бюджет по подмярката е 237 мил.евро.

Кандидатите, подали заявление за подпомагане по предишния прием за подмярка 4.1 на ПРСР могат да подадат искане по чл. 42б от Наредба № 9 за 2015г., в случай, че няма издадена заповед по наредба към датата на подаване на искането.

 АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: