Вторият прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. ще бъде обявен през месец октомври тази година. Той ще бъде с целия остатъчен бюджет по мярката от 237 млн. евро, което стана ясно от изказване на министъра на земеделието пред журналисти в края на юли.

Това вероятно ще бъде последната възможност за кандидатстване по Мярката до края на периода през 2020 година, а в предстоящия прием по мярка 4.1 ще бъдат допустими инвестициите за напояване, вкл. изграждането на сондажен кладенец.

Освен това, подготвени са също и някои промени критериите за оценка (ранкинг) на проектите:

Единият от новите критерии предвижда допълнително точки (10 т.) да получат стопанства, които съществуват от поне 3 години и разполагат с поне 5 човека персонал.

Друг критерий предвижда да се бонифицират проекти (10 т.), в които над 65% от разходите са за строителство и оборудване. Това е вашата възможност за кандидатстване за изграждане на складове за съхранение на зърно!

В същото време отпада приоритетът „Преход към биологично производство“, а останалите критерии се запазват.

В стремежа си финансовият ресурс да достигне до по-голям брой кандидати, министерството вече е съгласувало с Комисията таванът на помощта за един бенефициент от 1.5 млн. евро да бъде намален на 1 млн. евро.

Благодарение на добавените два нови критерия, вече шансовете на повече зърнопроизводители се увеличават, тъй като изпълнението на двете условия ще носи допълнителни до 20 точки.

Благодарение на регистрираните през тази година Защитени полезни модели, АГРИ ПАРТНЕРС може да ви бъде е от полза със "Система за динамично мерене в поток", "Система за захранване с електрическа енергия на селскостопански обекти" и "Система за ефективна почво-обработка и сеитба на земеделски площи", които в ранкинга на ПРСР носят допълнителни точки за иновации в предприятията!

Не само това - с нашия полезен модел "Система за ефективна почво-обработка и сеитба на земеделски площи" можем да съдействаме при договарянето и закупуването на земеделска техника, независимо от марки и модели, но ограничени до трактор, комбиниран почво-обработващ агрегат и сеялка/и /за пролетници и есенници/.

За повече информация по темата можете да използвате формата за контакт.

Ние сме на ваше разположение да отговорим на всяко ваше конкретно запитване!

 

 АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: