За очистване на зърно ние разполагаме с широк набор машини с производителност от 10 до 360 т/ч. 

В различни модели, ситата имат възможността за промяна на наклона от 6º до 12º за по-добро адаптиране към продукта за почистване.
В случаите, когато зърното има примесени камъни или метални частици, е много препоръчително използването на Rotoclean машина заради нейната надеждност и липса на сита, която е подходяща за грубо почистване преди сушене. Също така ние разполагаме с наша патентована технология за грубо почистване и ефективно отстраняване на външни тела като слама и едри растителни остатъци.

В случай, че се търси повишаване на специфичното тегло на продукта чрез отстраняване на неговите леки съставки, ние предлагаме собствена аспирационна система за пред-очистване в комбинация с циклон и вентилатор. Производителността е до 150 т/ч.

Сушенето на зърно е също важен процес в предварителната подготовка за неговото дългосрочно съхранение. За целта АГРИ ПАРТНЕРС предлага изграждането на вертикални и хоризонтални сушилни инсталации, чийто капацитет съответства на вашите нужди.

Сушилните съоръжения, които предлагаме са на испанската фирма ILPERSA, които имат изградени такива агрегати в различни краища на света.

Наред с всички съоръжения за предварителна подготовка на зърното за съхранение, технологичната линия ще бъде обезпечена ot АГРИ ПАРТНЕРС и с необходимото транспортно оборудване за вашата продукция.

 


АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: