Охлаждането на зърно е рентабилно

Съхраняването чрез охлаждане на зърнени култури и маслодайни семена със сух, хладен въздух е естествен начин на защита при съхранение. Посредством устройство за охлаждане на зърно се създават предварително "зимни условия" през периода след прибирането на реколтата. Важно е зърнените култури и маслодайните семена бързо и ефективно да се поставят в стабилни условия за съхранение, така че реколтата да се запази „здрава“ по най-добрия начин, доколкото е възможно. С днешните технически възможности и правилната настройка на стойностите съхраняването чрез охлаждане е рентабилно.

Предимствата на съхраняването чрез охлаждане са:

  • защита срещу насекоми
  • защита срещу плесени и произлизащите от тях микотоксини
  • свеждане до минимум на загубите от проветряване
  • спестяване на усилията по сушене
  • запазване свежестта на реколтата
  • малко натрошени зърна
  • запазване на способността на покълване

методът

Устройството за охлаждане на зърно поглъща околния въздух (виж фиг. 1). Всмуканият въздух се филтрира и след това се охлажда. При което от въздуха се отделя вода. Включващото се в последствие хигротермално устройство отново загрява студения въздух с енергията, погълната по време на охлаждането от въздуха, т.е. без допълнителни разходи за енергия. По този начин се изсушава въздуха. Студеният и сух въздух от устройството за охлаждане се изтласква в зърното чрез разпределителя на въздух в склада или силоза. Въздухът абсорбира топлината и влагата и се изхвърля навън през вентилационните отвори на хранилището. Когато зърното се охлади, устройството за охлаждане на зърно се изключва незабавно. Този процес прави устройството за охлаждане на зърно, независимо от метеорологичните условия. Устройството за охлаждане на зърно може да се използва при дъжд, сняг, жега или мъгла 

Фиг. 1: Принцип на охлаждане на зърното

Вентилаторът на устройството за охлаждане на зърно трябва да бъде съобразен по размер съответно с очакваното противоналягане. При система от високи силози с неблагоприятен коефициент на стройност е по-икономично да се свържат няколко клетки паралелно, така че противоналягането да не става твърде високо.

Фиг. 2: Устройства за охлаждане на зърното при силозни системи , Източник: FrigorTec

Използвайки устройство за охлаждане на зърно, зърното се охлажда в рамките на 3 седмици, максимум 6 седмици. За всяка силозна клетка ще са необходими около 2 дни. След това охладителното устройство се изключва и зърното остава охладено поради "самоизолацията" си за 6-8 месеца. 

Работа и настройки:

При прибирането на реколтата в хранилището попадат полски гъбички (първични гъбички). От тези полски гъбички възникват гъби при съхранението (вторични гъби). Продуктите на метаболизма на вторичните гъбички причиняват микотоксини, които са изключително мъчителни за организма. Поради тази причина има строги ограничения за пределните допустими стойности на микотоксините и в Европейския съюз (ЕС). Чрез понижаване на температурата в хранилището ефикасно се предотвратява образуването на гъби при съхранението (виж фиг. 3). 

Фиг. 3: Развитие на вторични гъбички (гъбички при съхранение) в зависимост от температурата и от съдържанието на влага според Lancy

За да има достатъчна защита срещу насекоми, зърното трябва да се охлажда под 15 ° C. При тази температура насекомите попадат в зимна скованост, вижте фиг. 4.

Фиг. 4: Развитие на съответните видове насекоми в зависимост от температурата

Опасности при вентилация с неподходящ външен въздух

Зърнените култури са хигроскопични, което означава, че могат да абсорбират или отделят влага. Между съдържанието на вода в зърното и относителната влажност на околния въздух се установява състояние на равновесие в зависимост от температурата. Това състояние на равновесие се описва от изотермата на сорбция (виж фиг. 5). При проветряване с неподходящ външен въздух съществува риск влажният или топъл въздух да се поеме от зърното. В зърното възниква кодензат и зърното се разваля. Температурата на околната среда през летните месеци обикновено е много висока и поради това не е подходяща за охлаждане на зърното. Проветряването с вентилатори зависи изцяло от метеорологичните условия и често може да се прилага само за няколко часа на ден при централноевропейския климат.

Фиг. 5: Изотермата на сорбция на пшеница при две различни температури

 

Фигура 6: Устройство за охлаждане на зърно, свързано за силозна система, Източник FrigorTec

Консумация на енергия:

Поради ефекта на изпаряване при охлаждане на зърното консумацията на енергия е ниска. Подходящата температура на съхранение под 15 °C се постига с устройство за охлаждане на зърно за кратко време веднага след прибирането на реколтата.

За ниска консумация на енергия е важно устройството за охлаждане на зърно да отговаря на съвременното технологично ниво. Това включва; регулатор за котрол на честотните стойности на вентилатора за студен въздух и на кондензаторите, изцяло автоматично управление с индивидуални режими на работа, електрически двигатели с висок клас на ефективност, благоприятно управление на потока, летен термостат, зимен термостат.

Рентабилност

На практика охлаждането на зърното включва следните експлоатационни, инвестиционни разходи и разходи за поддръжка:

Разходи за електроенергия: 2,80 kW / за тон пшеница

Разходи за поддръжка: 390 € / за година (хладилна техника)

Инвестиционни разходи: 0,50 до 1,00 € / за тон пшеница

Равносметка:

При сериозно разглеждане на всички икономически критерии периодът на амортизация на устройството за охлаждане на зърно обикновено е по-малък от 2 години. По-важно от всичко обаче е да се реализира правилното съхраняване на зърното, т.е. на продукцията, в хранилището. Използването на устройство за охлаждане на зърно може да се счита за един вид "застраховка". Качеството и количеството на зърното се подсигуряват при съхраняването чрез охлаждане.АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: