Силозно стопанство за зърно с обем 18300 куб.м

Силозно стопанство състоящо се от 4 броя силози с плоско дъно ILPERSA SAS-18114.Обем за съхранение: 18344 м3 (4 x 4586 м3).Транспортни съоръжения: кофъчен елеватор CIMBRIA, верижни транспортьори CIMBRIA, измитащи шнекове MORILLON.Капацитет на транспортните съоръжения: 100 т/ч.Система за температурен контрол: GESCASER.Система за вентилация: вентилатори JKF, мотори NORD

Силозно стопанство за зърно с обем 4500 куб.м

Силозното стопанство е проектирано и изпълнено с връзка към съществуващ хоризонтален склад, в който беше подменено транспортното оборудване. Силозите са изпълнени с вкопано дъно с оглед да се избегне използването на измитащи шнекове. Това решение е уникално за страната, предвид на това че не е изпълнявано от друг.

Силозно стопанство за зърно с обем 18500 куб.м

Силозно стопанство за съхранение на слънчоглед изградено за осигуряване производството и нуждите на цех за белене на слънчоглед с денонощен цикъл на работа. Захранването на цеха се осъществява директно от силозното стопанство гравитачно посредством тръбни връзки.

Автоматизирано пълнене на плоски складове

Автоматизирано пълнене на плоски складове с капацитет 275 м3Система от лентови транспортьори поемащи зърно през съществуващо разтоварище с капацитет 275 м3/ч.

Система за автоматизирано пълнене на плоски складове за зърно с лентови транспортьори с разтоварна количка

Два броя лентови транспортьора с разтоварни колички, всеки с дължина 72 м. Един брой свързващ реверсивен лентов транспортьор 12,5 м. Пътеходи на самоносеща конструкция до 20 м: 2 броя, всеки с дължина 76 м.

Силозно стопанство за зърно с обем 36000 куб.м

Доставка и монтаж на силозно стопанство с общ обем за съхранение на зърно 36000 м3, проектирано за съхранение на слънчоглед за човешка консумация и състоящо се от:АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: