Хоризонталните сушилни ILPERSA наследяват популярните у нас сушилни DINA разработени от инж. Raffael Lopez.

У нас има работещи безотказно десетки на брой хоризонтални сушилни DINA, които доказват своята надеждност и безпроблемна експлоатация.

Характерно за хоризонталните сушилни и тяхно основно предимство е това, че потокът зърно се движи хомогенно или бива постоянно разбъркван, без да има директен контакт с нагретите площи на детайлите на сушилнята. Това осигурява изключително внимателно изсушаване на зърното, което позволява сушене с висок капацитет на чувствителни култури като слънчоглед и рапица.

За осигуряване на тяхното зареждане с продукция ние ще ви предложим също нашето транспортно оборудване и буферни съдове.

 

Хоризонтални лентови сушилни инсталации

Принципът на работа на лентовите хоризонтални сушилни се състои във внимателното придвижване на потока зърно през няколкото секции на съоръжението, в които се извършва постепенно изсушаване на продукцията, след което внимателно се охлажда.

През целия зърнопоток преминава загретия въздух без да има контакт с нагорещените детайли на сушилнята. Преминаването на топлия въздух през потока зърно е показан на фигурата вляво.

Този принцип на сушене осигурява изключително внимателен сушилен процес и това е причината тази технология да е предпочитана при подготовката на семена за посев. Пример за такава сушилна инсталация е тази в завода на SYNGENTA край Севиля, Испания. Монтираната в завода на SYNGENTA сишилня DINA работи в продължение на десетки години без да се налага съществена подръжка на инсталацията, а същевременно качеството на изсушения продукт е на най-високо ниво. Това е причината SYNGENTA да се обърне отново към Raffael Lopez, който е част от ILPERSA, за поръчка на нова сушилна инсталация, която ще бъде инсталирана през 2017 г.

Разбъркваща хоризонтална сушилня

Хоризонталната сушилня с бъркалки е със същата ефективност като хоризонталната лентова сушилня. Разликата се състои в това, че разбъркващата зърното сушилня не е с непрекъснат цикъл на работа като при нея зареденото количество зърно е необходимо първо да бъде изсушено преди да бъде заредено новото количество.

По време на сушилния процес зърното постоянно се разбърква по протежение на цялата сушилна линия, което осигурява абсолютно равномерно изсушаване на продукцията. При този принцип на работа сушилния процес позволява по-високи температури, които осигуряват по-бързото му приключване, съответно по-висок капацитет.

Тези сушилни инсталации са подходящи за сушене на слънчоглед и рапица в големи обеми. 

 


АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

София 1618, Бул. "Цар Борис III" №168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис № 23Б
Моб: +359 888 832 040;  +359 888 288 311;  e-mail: office@agri.partners

Политика за защита на личните данни

Общи Условия

СледвайTE ни: