ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО


Окрупняването на земеделските площи и увеличаването мащаба на съвременното зърнопроизводство изискват вземането на адекватни решения за съхранението на продукцията. От друга страна, спекулативния характер на пазара на зърно обуславя търсенето на принадена стойност и превръщането му от суровина с относително ниска стойност в готов продукт за консумация.

Ние можем да предложим съвременни решения адекватни на вашите нужди - от съхранението на зърно до неговата преработка в краен продукт.

Наши партньори в тази област са световноизвестни фирми-производители на оборудването, от което имате нужда, като например ILPERSA, AgrAlex, SATAKE, OLIVER, MORILLON, NORO, JKF, Schmeltzer и други.

За съхранението на зърно можем да предложим проектиране, доставка и монтаж на метални силози с плоско и конично дъно с единичен капацитет до 15000 куб.м., както и проектиране и изграждане на плоски складове за зърно с автоматизирано пълнене и изпразване и вентилация.

Стоманата, която се използва при производството на металните силози, които предлагаме е с марка S350 и най-висок клас цинково покритие - 600 гр/кв.м. Стоманата използвана за производството на транспортните съоръжения за зърно е Magnelis от световно-известният производител ARCELOR MITTAL.

Наши клиенти и партньори в страната са земеделски производители, преработватели и търговци на зърно като например: ЕТ ДЕКАДАНС-Димитър Шишков, БРЕВИС ООД, Агрокепитъл-2001 ООД, КРОНОС Агрохолдинг АД, ЕТ ИСМ-91-Иса Сали, ЕТ Никола Попов, ЗП Цвятко Бакалов, ЗП Емил Стамов и други.

За повече информация относно предлаганите от нас решения, можете да видите страниците в страничното меню на сайта, а за по-детайлна информация за изпълнените от нас проекти и тези, които са в процес на изпълнение, можете да разгледате страниците в горното меню. Там можете да откриете също и допълнителна информация за фирмата, както и форма за контакт с нас.

Нашата мисия е разработването на иновативни решения за съхранение и преработка на вашата продукция като с дейността си се стремим към дългосрочно партньорство с всичките си клиенти!